INTERNETOVÝ OBCHOD MENSHOP.SK PREVÁDZKUJE SPOLOČNOSŤ:

 
 
 

INTERNETOVÝ OBCHOD MENSHOP.SK PREVÁDZKUJE SPOLOČNOSŤ:

Street shops, s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno
 
IČ: 035 10 999
DIČ: CZ03510999
Sme platcami DPH
 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5075793773/0900
 
IBAN: SK71 0900 0000 0050 7579 3773
SWIFT: GIBASKBX
 
Adresa príjemcu:
Street shops, s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno - Veveří
Czech republic
 
spoločnosť je zapísané v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Brno, odd:Sro,vl.č. C 85150
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na: 
info@menshop.sk
alebo telefonicky v pracovných dňoch: 
Po-Pia : 8:00 - 18:00 
Tel: +421 911 881 443 - informácie k objednávkam a tovaru, reklamácie, telefonická objednávka
 
Reklamovaný tovar zasielajte na adresu:
Street shops, s.r.o. 
P. O. Box 3
913 11 Trenčianske Stankovce
 
Zodpovedný vedúci:
 
Michal Ševčík
Tel: +421 905 820 479
Email: info@menshop.sk
 
Dozorný orgán :
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
A.Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor 
tel.č.: 046/5422771, fax.č. 046/5420 685, email: tn@soi.sk